7. února 2015

...4 srdiečka pod šálku

...zdravím všetky čitateľky a šikovné ruky s valentínskym návodom na malé prestieranie pod šálku, či hrnček. Srdiečkové prestieranie sa bude výborne hodiť ako malá pozornosť pre niekoho milého, kto si zaslúži Vaše poďakovanie i mimo valentínsky deň. Ja som si rozhodne rozšírila svoj darčekový repertoár :o) Svoje miesto si nájdu nielen ako praktické podšálky, chutne zútulnia izbičku ako závesná dekorácia na háčik, či pod sklo do rámčeka na stenu...určite Vás napadnú i ďalšie možnosti.
Ja svoje prípadne ešte dofotím a dám vedieť :o) V návode som použila odtiene zelenej a prestieranie pôsobí skôr ako letný štvorlístok...


Poďme na to!

Háčik č.2 a č.2,5,  priadza bavlnená Camilla , 125m/50g, 2 farby, použila som tmavú a svetlú zelenú, označím si ich TZ, SZ.
Ďalej potrebujeme ihlu na zapošívanie, nožnice.

Level: pokročilejší...
...posunieme začiatok kruhového riadku, budeme meniť farby metódou fair isle, pričom budeme poťahovať priadzu, ktorou práve (dlhšie ako 1 prvok) neháčkujeme. V podstate ju schováme vo vnútri prvkov, aby nám bola k dispozícii ale netrčali nám jej časti z rubovej strany.
Pozn. použité skratky nájdete tu.

Výsledné prestieranie má v priemere cca 10 cm.


Začneme :o) háčik č.2, obe priadze poruke...
Tie šikovné ruky, ktoré ešte nerobili zmenu priadze a poťahovanie v základnom krúžku možno budú tento krok robiť viackrát, ale nebojte sa toho...

1.r. ZK TZ 2ro, ds+zmena na SZ*


Pozn.* zmena na SZ znamená, že vypracujeme TZ ds až po posledné 2 slučky na háčiku, potom nahodíme a prevlečieme cez tieto 2 slučky už SZ priadzu...ukazuje nasledujúci obrázok)


...nasleduje vypracovanie SZ ds+ zmena, tzn. začneme vpichnutím do ZK, 
pričom podoberieme i koniec TZ priadze. SZ ds vypracujeme po posledné 2 slučky 
a dokončíme ho nahodením a prevlečením TZ priadze.

...toto je detailnejšia ukážka dokončenia SZ ds, spustíme SZ priadzu
a nahodeníme TZ, prevlečieme a na háčiku máme TZ slučku...
...pokračujeme vypracovaním TZ ds, tj. nahodíme TZ priadzu,
vpichneme do ZK, podoberieme koniec TZ priadze a SZ priadze od kĺbka,
dokončíme TZ ds, pridáme obd. spôsobom 2.TZ ds a 3.TZ ds,
kde pred jeho dokončením opäť zastavíme na zmenu priadze.
 

Postup opakujeme až kým máme vypracované ds ako ukazuje nasledujúci obrázok a krátke zhrnutie, čo sme v 1.r. robili:
TZ 2ro, ds+zmena, SZ ds+zmena, TZ 3ds+zmena, SZ ds+zmena, TZ 3ds+zmena, SZ ds+zmena,  TZ 3ds+zmena, SZ ds+zmena, TZ ds
1.r. ukončíme TZ po.
...1r. pozostáva zo 4 TZ častí, oddelených SZ ds...

Pred vypracovaním 2ro v druhom riadku je nutné potiahnuť SZ priadzu tiež do 2.r. To ukazuje nasl. obrázok:
...SZ priadza je medzi háčikom a nahadzovanou TZ priadzou...vypracujeme TZ 2ro
...alebo uchytenie SZ priadze môžeme urobiť o jeden krok späť a to pri ukončení riadku po, viď. obrázok pod...
...SZ priadzu mám na háčiku a je pripojená k druhému riadku.

2.r. TZ 2ro, (3ds + zmena), SZ ds+zmena, TZ (3ds), ds, (3ds+zmena), SZ ds+zmena, TZ (3ds), ds, (3ds+zmena), SZ ds+zmena, TZ (3ds), ds, (3ds)+zmena, SZ ds+zmena, TZ (3ds) a po (potiahnuť SZ priadzu k ďalšiemu riadku)
Pozn. údaje v zátvorkách znamenajú, že dané prvky vypracujeme v jednom mieste. 


Pred začiatkom 3.r. posunieme jeho začiatok, aby v ďalších riadkoch bolo možné jednoduchšie meniť priadze a obrazec srdiečka vyzeral "čisto" i v mieste, kde prechádzame na nový riadok. Posunutie spočíva v tom, že po pevnom oku vpichneme háčik do 2.ds z predchádzajúceho riadku a vypracujeme nové po. Pozrite nasledujúce obrázky:
...oranžové bodky znázorňujú 2 ro 2.riadku, tyrkys šipka pevné oko, 
kt. sme ukončili 2.r. a červená šipka ukazuje miesto vpichu pre vypracovanie nového po,
tj. pre posunutie začiatku 3.r.
...posunutie hotovo :o)

Pozn. slovo "+zmena" už nebudem uvádzať.
3.r. TZ 2ro, (2ds), (2ds), SZ ds, TZ (2ds), ds, (2ds), ds, (2ds), ds, (2ds), SZ dsTZ (2ds), ds, (2ds), ds, (2ds), ds, (2ds)SZ dsTZ (2ds), ds, (2ds), ds, (2ds), ds, (2ds), SZ ds, TZ (2ds), ds, (2ds), ds do po (tyrkys bodka viď. ďalší obrázok).
Pozn. pri háčkovaní farebného vzoru nás zaujíma počet prvkov v jednotlivých dieloch, 2ro na začiatku každého riadku sú považované za 1 prvok a pridávanie musí sedieť na ich počet. Pre 3.riadok musíme mať 11 TZ prvkov.


4.r. TZ 2ro, ds, ds, ds, (2ds), SZ ds, TZ (2ds), 9 x ds, (2ds), SZ ds, TZ (2ds), 9 x ds, (2ds)...SZ ds, TZ (2ds), 4 x ds, ds, po. Nezabudnite si potiahnuť SZ priadzu do 5.riadku...

...13 TZ prvkov v každej časti

Rozdelenie srdiečka na kopčeky

5.r. TZ 2ro, (2ds), ds, ds, ds, (2ds), SZ ds, TZ (2ds), 4 x ds, (2ds), SZ ds, TZ (2ds), 4 x ds, (2ds), SZ ds....SZ ds, TZ (2ds), 4 x ds, (2ds), SZ ds+zmena, TZ po.
...máme 8 TZ častí krát 8 TZ prvkov


6.r. TZ 2ro, 5 x ds, (2ds), SZ ds, TZ 8 x ds, SZ (2ds), TZ 8 x ds, SZ ds...SZ ds, TZ 8 x ds, SZ (2ds)* pozn. nižšie, TZ po.

*Pozn. pred koncom riadku vypracujeme úplne i druhý SZ ds, potom vpichneme háčik do 2.ro na začiatku riadku pre vypracovanie pevného oka, nahodíme TZ priadzu a prevlečieme...ešte detail nižšie...Hlavne v nasledujúcom 7. riadku budeme rozlišovať pri zmene farby 2 prípady:
1) keď zmenu prevedieme riadne, tzn., že pred dokončením daného prvku (ds, ks) nahodíme priadzu novej farby a prvok dokončíme prevlečením. Na háčiku je slučka novej farby,
2) keď zmenu prevedieme až po úplnom vypracovaní prvku. Novú priadzu nahodíme až po vpichnutí do ďalšieho miesta...
Ide len o krajšie "vykreslenie" obrazu srdiečka...

7.r. TZ 1ro, ks, pds, ds, (exds*pozn. nižšie, ds), ds, (2pds), (ks+zmena, SZ ks), SZ ks, ks úpl. (vypracovaný úplne, skr. "úpl." ružová bodka na obr.),
....nasleduje vpichnutie do ďalšieho TZ ds  z pred.riadku (ružová šipka), nahodenie TZ priadze a vypracovanie TZ ks.
Týmto ks začína pravý kopček srdiečka.

pravý kopček srdiečka: TZ ks, (2pds), ds, (exds, ds), ds, pds, ks+zmena, SZ ks, ks, ks úpl., ľavý kopček srdiečka: TZ ks, pds, ds, (exds, ds), ds, (2pds), (ks+zmena, SZ ks)...postupujeme obdobným spôsobom, na konci riadka posledný pravý kopček srdiečka pokračuje: SZ ks vpichovaný do SZ ds z predch. r., SZ ks do ďalšieho ds z pr. r. a nakoniec SZ ks do po z pr.r.
Nekončíme, vymeníme háčik za č.2,5 a pokračujeme SZ priadzou obháčkovaním krátkymi stĺpikmi (žiadne ro ako na začiatku každého riadku:o)).
...pri háčiku vidíte posledné 3 SZ ks a háčik č.2,5,
pokračujeme obháčkovaním


*pozn. exds=predĺžený ds: nah., vpich do miesta, nah., prevliecť (3slučky na háčiku), nah., prevliecť cez prvú slučku, nah., prevliecť cez 2 slučky, nah. prevliecť cez posledné 2 slučky.Obháčkovanie celého prestierania skončíme 2 ks nad SZ ks z predch. riadku, pokračujeme podľa obrázkov...


...pridáme ešte 1po, odstrihneme obe priadze, 
SZ priadzu vytiahneme a navlečieme do ihly,
pokračujeme ďalším obrázkom...

...1 miesto preskočíme a ihlu vpichneme (pod obe slučky ako háčik) 
spredu do ďalšieho miesta...


...ihlu potom vpichneme pod zadnú slučku oka späť a utiahneme.
Vytvoríme ihlou v podstate nové oko.

...a zakončenie je úhľadné...ostáva už len 
všetky konce priadzí už len zapošiť.

...a výsledok :o)
...hotový balíček :o)

Majte pohodové tvoreníčko :o)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...