HELP - základy háčkovania


Poďte ďalej a rolujte!
...rada Vás prevediem troškou háčkovania...óóó...háčkovanie, značne ma obohatilo...výborný relax, roztomilé i užitočné sú výsledky práce a teší ma tiež uznanie, či poďakovanie tých, ktorým vyrobené vecičky urobili radosť. 
Verím, že Vám moje spracovanie základov bude nápomocné a zrozumiteľné.

Poďme na to!


>> postupmi si podrobne prejdeme základné oká/stĺpiky, pridáme trochu háčkarskej terminológie (i anglickej) a symboly. Snažila som sa znázorniť symboly, ktoré sa bežne používajú, niektoré som vytvorila pre potreby tohto blogu. Skratky použité v blogu nájdete i tu: skratky.

>> potrebujeme priadzu, napr. bavlnenú, Camilla (100% bavlna) a zodpovedajúci háčik, v tomto prípade č.3 (resp. veľkosti 3mm). Pri projektoch sa ďalej neobídete bez nožníc, ihly (tupej - na vyšívanie, so širším uškom), ktorou zapošijete konce priadze na začiatku a konci práce a postupne sa bude hodiť i krajčírsky meter, značkovače, gombíky (viac sa mi páči český "knoflíček"), stužka...
Základná slučka (slip knot), retiazkové oko (chain - ch), retiazka

>> každé háčkovanie v riadkoch (r) začína základnou slučkou ZS (v kruhových riadkoch - základným krúžkom ZK, ukážeme si neskôr). 
>> po ZS nasleduje základná retiazka ZR
>> ukážeme si ZS principiálne, ale i pohodový spôsob jej vytvorenia v rukePozn. existujú ešte iné varianty, ale vzhľadom na spôsob, akým si vytvorím základný krúžok sa mi práve tento hodí, pri oboch obtáčam priadzu okolo palca.

Poďme na prípravu R z 10ro... jedna z možností je táto:...priadzu nahodenú na háčiku prevlečieme vytvoreným okom
...konce priadze pridržujeme a sťahujeme slučku na háčiku, 
najmä priadzou od kĺbka

...základná slučka je hotová


...nahodíme priadzu pre vytvorenie retiazkového oka, 
prevlečieme cez ZS  na háčiku...1.retiazkové oko je hotové, je vyznačené farebne
na háčiku ostáva len slučka
...priadzu ďalej nahadzujeme a prevliekame, 
na obr. je hotových 7ro


...ukážka R z oboch strán, dole pohľad na oká, 
hore je vidieť  "brušká", ktoré  ro  vytvoria z rubovej strany

Základná slučka v ruke

...pripravíme si priadzu na ZS, koniec priadze držíme
 a ovinieme okolo prsta v smere hodinových ručičiek
...napneme a pridržíme priadzu, pripravíme si háčik
...vložíme háčik do oka na palci zospodu a točíme v smere šipky 
pod priadzu smerujúcu k prstu


...takto nahodenú priadzu vedieme do oka na palci


...aaaa ZS sa nám rýsuje, z palca dáme dolu priadzu a zatiahneme za oba konce

...pohybom háčika pokračujeme nahodením priadze pre vytvorenie 1.ro


...pokračujeme vypracovaním ďalších ro 

Pevné oko (po) (slip stitch - sl.st.)


>> je najnižším prvkom
>> často sa jedným po ukončuje kruhový riadok alebo sa ukončuje, či zdobí hotová práca
Poďme si pomocou po urobiť jednoduchú šnúrku, pripravíme si R z 10ro:...vpichneme do 2.ro od háčiku, nahodíme priadzu 
(použitá je kontrastná pre názornosť) a prevlečieme 


...máme prevlečené, túto ružovú slučku ďalej prevlečieme šedou, 
ktorú  máme na háčiku
...máme 1.po - trošku som ho vymaľovala na zeleno, 
pokračujeme na vytvorení ďalších

...2.po
...9po

Krátky stĺpik (ks) (single crochet - sc)


>> je vyšší prvok ako po, v háčkovine rovnako široký i vysoký
>> v základnej R sa pre jeho vytvorenie vpichuje háčik do 2.ro od háčika a na konci, pred otočením práce, sa pripravíme 1ro.

Poďme si pripraviť krátku háčkovinu, ktorá bude pozostávať zo 7ks a 4r.


>> okrem detailných obrázkov som pripravila i malú schému, teda aspoň 2r. Niektoré návody sa uvádzajú len schématicky, tak aby ste si pomaly zvykali :o) časom si sami nakreslíte to, čo budete háčkovať...

Postup:


ZR: 7 ro+1ro prácu neotáčame

1.r.: vpich do 2.ro od háčiku, nah. priadzu a prevlečieme cez ro (2 slučky na háčiku), nah. a prevlečieme cez obe slučky a máme hotový 1.ks. Pokračujeme do konca riadku ešte 6x, 1ro na otočenie, prácu otočíme.

2.-4.r.: opakujeme postup, vpichujeme vždy do 2.oka od háčika, nezabudneme na 1ro pred otočením práce
...vpichneme do 2.ro od háčiku, nahodíme a prevlečieme cez ro
...nahodíme a prevlečieme cez obe slučky na háčiku
...1.ks je hotový, vpichujeme do ďalšieho ro
...ukážka 2.ks použitím kontrastnej priadze
...ukončený 1.riadok
...1 ro na otočenie (vyznačené oranžovou)
...otočenie, vpichneme do vyznačeného miesta pod obe nite, 
tj. do 2.oka od háčika
...ukončený 2.r. s ro na otočenie presne ako ukazuje schéma hore
...4 riadky sú hotovéSkôr ako prejdeme k ďalšiemu prvku, vysvetlíme si:
>> čo je stĺpik, oko stĺpika, predná a zadná niť oka (obrázky rozhodne pomôžu)
>> možnosti vpichovania háčika pri tvrobe ok/stĺpikov a ako spôsob vpichovania dokáže meniť vzhľad háčkoviny
>> symboly pre ks vpichovaný za prednú a zadnú niť:

  

Pozn. ak sa pozriete na 2. symbol (ks vpichovaný za zadnú nit) je zrejmé, že predná niť bude na lícovej strane viditeľná, preto je vodorovná čiarka symbolu pred krížikom)

...ks je vyznačený farebne (obe farby), ružovou oko nad stĺpikom

...oko nad stĺpikom, jeho predná (oranžová) a zadná (zelená) niť
...vpichnutie pod celé oko stĺpika
...vpichnutie za prednú niť
...vpichnutie za zadnú niť
...vzor z ks, vpichovanie za prednú niť v každom riadku, 
tj. na lícovej i rubovej strane
...rubová strana
...vzor z ks, vpichovanie za zadnú niť v každom riadku, 
tj. na lícovej i rubovej strane, vytvorí krásny reliéf
...rubová strana
...vzor z ks, vpichovanie za zadnú a prednú niť, stiedavo po riadkoch
...rubová strana


Polodlhý stĺpik (pds) (half double crochet - hdc)


>> v akomsi výškovom rebríčku je za ks, je trošku vyšší
>> v základnej R sa pre jeho vytvorenie vpichuje háčik do 3.ro od háčiku, pred otočením práce na 2.r sa pripravíme 2.ro. Tie nahradia 1.pds, ďalej pokračujeme pds vpichnutím do 3.oka (2ro a 1oko nad pds pre lepšie pochopenie) až do konca riadku.
Poďme si pripraviť krátku háčkovinu, ktorá bude pozostávať zo 7pds a 4r.


Postup:

ZR: 6ro+2ro (použijem tieto 2ro ako náhradu 1.pds) prácu neotáčame
pozn. to je rozdiel od háčkoviny z ks, kde ro používame na otočenie práce
1.r.: najskôr nah.,vpich do 3.ro od háčiku, nah. a prevlečieme priadzu (3 slučky na háčiku), nah. a prevlečieme cez všetky 3 slučky a máme hotový 2.pds, pokračujeme do konca riadku ešte 5x, 2ro ako náhrada 1.pds, prácu otočíme
2.-4.r.: opakujeme postup 1.r. vpichujeme vždy do 3.oka od háčika
pozn. môžete sa stretnúť i s postupom iným. Tento uvedený sa mi ale zdá úhľadnejší


...3pds sú hotové, počítajme: 2ro ako 1.pds (vyznačujú šipky), 
ďalšie 2pds vyznačné bielymi čiarkami. 
Pokračujeme vypracovaním 4.pds, nahodíme, 
vpich v smere červenej šipky a prevlečieme

...pokračujeme nahodením a prevlečením cez všetky slučky na háčiku
...hotový pds s vyznačením okom
...5pds, z toho krásne 3 oranžové :o)
...2 riadky sú hotové i s 2ro pre 1.pds v 3.r.
...4 riadky 

Dlhý stĺpik (ds) (double crochet - dc)


>> pokračujeme vo výškovom rebríčku, ds je vyšší od pds a cca 2x vyšší ako ks.
pozn. háčkovina pribúda slušným tempom :o)
>> v základnej R sa pre jeho vytvorenie vpichuje háčik do 4.ro od háčika, pred otočením práce na 2.r., sa pripravíme 2.ro. Tie nahradia 1.ds, ďalej pokračujeme vpichnutím do 4.oka až do konca.

Pozn. často som sa však stretla s iným postupom, t.j. vpichovaním do 5.ro od háčika v ZR, pričom 1.ds zodpovedájú 3ro. Vyskúšajte! Mne na okraji ostávajú väčšie medzery ako keď použijem tento postup. Neskôr si ukážeme ako sa na začiatku dá namiesto 3ro vytvoriť ds, vytvorí navrchu i oko, takže vpichnutie v ďalšom riadku je jasné.


Poďme si pripraviť krátku háčkovinu, ktorá bude pozostávať zo 7ds a 4r.


Postup:

ZR: 6ro+3ro (použijem 2ro ako náhradu 1.ds a v ZR mu odpovedá ro označené v schéme ako 1. Môžeme uviesť aj 7ro+2ro ) prácu neotáčame.
1.r.: najskôr nah. vpich do 4.ro od háčiku, nah. a prevlečieme priadzu (3 slučky na háčiku), nah. a prevlečieme cez 2 slučky (na háčiku 2slučky), nah. a prevlečieme cez ostávajúce 2 . Máme hotový i 2.ds, pokračujeme do konca riadku ešte 5x, 2ro (3ro) ako náhrada 1.ds v 2.r., prácu otočíme
2.-4.r.: opakujeme postup 1.r. vpichujeme vždy do: 4.oka, ak použijeme 2ro ako náhradu za ds, ak použijeme 3ro, potom vpichujeme do 5.oka od háčika)...vpichneme do 2.ro od háčiku, nahodíme a prevlečieme cez ro


....prevlečieme nahodenú priadzu cez ro a ...

...a máme 3 slučky na háčiku, ďalej nahodíme a prevlečieme cez 2
...nahodíme a prevlečieme cez ostávajúce 2 slučky...3.ds je na svete
...5 hotových ds

...ukážka ako vyzerá vpich na konci riadku do posledného ds
ktorý tvoria 2ro z predchádzajúceho riadkuDvojitý dlhý stĺpik (dds) (treble crochet - tr)


>> alebo 2x nahodený ds, vyšší ako ds a v háčkovine už vytvorí značné medzistĺpikové medzery
>>  v základnej R sa pre jeho vytvorenie vpichuje háčik do 5.ro od háčiku, pred otočením práce na 2.r, sa pripravíme 3ro. Tie nahradia 1.dds, ďalej pokračujeme vpichnutím do 5.oka od háčika až do konca.

Poďme si pripraviť krátku háčkovinu, ktorá bude pozostávať zo 7dds a 4r.Postup:

ZR: 6ro+4ro (použijem 3ro ako náhradu za 1.dds a v ZR mu odpovedá ro označené v schéme ako 1, alebo môžeme uviesť 7ro+3ro ) prácu neotáčame
1.r.: najskôr nah. 2x, vpich do 5.ro od háčiku, nah. a prevlečieme priadzu (4 slučky na háčiku), nah. a prevlečieme cez 2 slučky (na háčiku 3 slučky), nah. a prevlečieme cez 2 (2slučky na háčiku), nah. a prevlečieme cez ostávajúce 2 . Máme hotový 2.dds, pokračujeme do konca riadku ešte 5x, 3ro ako 1.dds v 2.r., prácu otočíme
2.-4.r.: opakujeme postup 1.r. vpichujeme vždy do 5.oka od háčika

...2 dds sú hotové, 2x nahodíme priadzu a vpichujeme do ro v smere šipky
...použitá kontrastná priadza, po vpichnutí do ro nahodíme priadzu
 a prevlečieme cez toto ro...
...ďalej nahodíme a prevlečieme cez 2 slučky...
...nahodíme a prevlečieme cez 2 slučky...

...nahodíme a prevlečieme cez posledné 2 a ...
...a hotovo :o)
...3 riadky dds

Ďalej existuje menej používaný zvýšený alebo predĺžený ks (extended sc), predĺžený ds (extended dc) (niečo medzi ds a dds) a trojitý stĺpik tds (double treble crochet - dtr) alebo inak 3x nahodený stĺpik.Háčkovina však môže vytvárať rozličné vzory drobnými zmenami v nahadzovaní, či vpichovaní pri hačkovaní jednotlivých stĺpikov. Práca môže začínať iným spôsobom ako ZR.


pé.es. dúfam, že som kombinácie slov a skratiek v postupoch neprekombinovala a všetko sedí....ak by náhodou, ďakujem vopred za Vaše upozornenie...
Majte pohodový!

22 komentářů:

 1. Leni,tak to je naprosto dokonaléééééééééééé.Jste borec,jen to vytvořit,muselo dát hooooodně práce a času.Pro mě bude váš blok velkou inspirací.Jste velkáááááááááááááááááááááá šikulka.Moc se těším na další vklady.Mějte se krásně KačenkaP.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kačííí, aby som nezabudla...díky za Tvoje uznanie. Malinko som si mákla...ale keď to baví, je to radosť. Zastav sa zase niekedy.
   Lenka

   Vymazat
 2. No moja,asi som si veľmi fandila.Prvú retiazku som zvládla,ale ďalej mi to akosi nejde....Mám pocit,že pletenie je ľahšia záležitosť....Ale cvičím ďalej...Silvia M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. :o))))))))))))) si zlatá s týmto...keby si mohla dojsť, dám Ti lekci, hihi...ale o čom nepochybujem je to, že si šikovná! Ak by si si nevedala rady, napíš, keď tak prifotím, alebo Ti pošlem nejaký video zdroj...
   Pusa!
   Lenka

   Vymazat
 3. ahojky, tak ja som nadšená z týchto krásnych fotopostupov, hačkovanie je to čo ešte sa chcem doučiť :-) v najbližšej dobe si zaúpim potrebné "prísady" a šup na postup, ozvem sa ao mi to pôjde. Mám dve dievky, tak by som chcela sa zamerať hlavne na čiapočky, nahkrčniky a potom pre sebe na vankúše, chňapky a tak..............predbieham, ešete som ani stlpček nespravila, tlieskam a fandím Vám..........

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mária, držím prsty, nech Vám to ide ľahúčko :o) a určite ma poteší správa.
   Majte pohodové dni.
   Lenka

   Vymazat
 4. LENKA, TAK TOTO JE SUPER DOKONALÝ POPIS. VĎAKA ZA TVOJU NÁMAHU. ULOZILA SOM SI TVOJU STRÁNKU A BUDEM SA U NEJ VRACAŤ. LEBO HOCI SOM KEDYSI DÁVNO HAČKOVALA TAK, AKO MA TO NAUČILA MOJA MAMA. TIETO TVOJE POSTUPY SÚ TAK SPRACOVANÉ AKO ICH NACHADZAM V ČASOPISOCH PRI HAČKOVANÝCH VECIACH. VEĽA RÁZ SOM MALA PROBLÉM AKÝ STĹPIK JE KRÁTKY A AKÝ DLHÝ HLAVNE V NÁKRESOCH. MNE POTOM VYŠLA ÚPLNE INÁ VZORKA :-). TAK EŠTE RAZ VEEEEĽKÁ VĎAKA.
  ZDRAVÍ ALŽBETA ŽILINA /POD TÝMTO MENOM NA FB/.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...díky Alžbetka, díky...a prajem veľa krásneho tvorenia.
   Lenka

   Vymazat
 5. Ahoj Lenka,tak pomaličky na to prichádzam.Mám za sebou krátky stĺpik aj dlhý stĺpik.Mala si pravdu,vzalo ma to(hi-hi).Mám otázočku.Niekde som sa stretla,že jedno,alebo dve retiazkové oká robia na začiatku práce.Je to jedno?Alebo je to lepšie urobiť ich na konci riadka?Niekedy sa mi stáva,že na začiatku mám 10 ro a keď pokračujem v práci,zrazu zistím,že tých očiek je menej a jedno,alebo dve mi vždy niekde uniknú.Poraďmi prosím ťa,ako si to mám ustriehnúť.Ďakujem ti pekne za radu.Pekný deň.papa moja.Silvia M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. zlatíčko, vysvetlím...chvíľočku strpenia? Pusa!

   Vymazat
 6. Ahoj !Našla som tvoju úžasnú školu háčkovania,a chcem sa spýtať,či by si nezaradila i filetové háčkovanie,o ktoré mám záujem.Dík!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...ďakujem za podnet, v budúcnosti určite...
   Pohodové dni :o)

   Lenka

   Vymazat
 7. Ahoj Lenka, tak toto je paráda!... rada pletiem, ale háčkovanie mi akosi nikdy nešlo, i keď ako malé dievča som to vedela súdiac podľa výtvorov na bábiky, ktoré ešte stále mám ako dokaz. :-) vela krát som sa pokúšala sa to znova naučiť ale akosi sa mi nedarilo vpichovať do tých správnych očiek a vždy sa mi háčkovina zužovala alebo naopak. Tvoj popis je dokonalý a úžasný!... zvládla som celý postup, všetky stlpiky.... a háčkovina je rovnako širtoká na začiatku i na konci!... ďakujem za skvelú prácu a návod!... mám uložené tvoje stránky a neustále sa k nim vraciam... Ingrid

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ingrid, ďakujem za pekné slová...som rada, že Ti help pomohol a že sem zavítaš...
   Pripravujem nový projekt, snáď sa hodí na Valentína...takže čoskoro...

   Papa, krásne dni!
   Lenka

   Vymazat
 8. Lenka, super návody. Ja sa učím háčkovať asi 2 mesiace a dosť som sa zo začiatku natrápila, kým som sama prišla na tie fintičky, škoda že som až teraz objavila túto vašu stránku, alee aj tak som si to pozerala a niektoré veci budem pužívať. Super že ste tam dali aj anglické názvy. Vďaka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...ďakujem za komentík, som rada, že sa Vám tento blog hodí...určite sa zastavte, po prázdninách vložím opäť niečo nové :o)
   Tak pekný zvyšok leta a nech sa Vám darí!
   Lenka

   Vymazat
 9. Wow !!! Krásná práce.
  Šárka

  OdpovědětVymazat
 10. Nádherné!!!!!!!!!!! Veľmi pekné precízne a zrozumiteľné

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...díky a pekné veľkonočné dni želám...
   Lenka

   Vymazat
 11. Super návod , ďakujem, kedysi dávno som hačkovala, ale veľa vecí som zabudla, rada si to pripomeniem. Všetko dobré prajem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. díky, díky...prajem tiež všetko dobré a pohodový zimný čas. L.

   Vymazat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...